top of page

ZİHİNSEL ANTRENMAN

Sporcu gelişimi bütüncül bir süreçtir. Bu süreçte zihinsel, teknik, taktiksel ve fiziksel
gelişimin dengelenmesi gerekmektedir. Sporcunun bu gelişim evreleri birlikte gelişir
ve birbirlerini etkiler. Sağlık, kişilik, fizik, teknik, taktik ve psikolojik performans
birbirinden ayrılması imkansız ve birbiri ile etkileşimde olan faktörlerdir. Sakatlanan
veya performansı düşen bir sporcunun kişiliğinde meydana gelen güvensizlik ve
yetersizliğin hem zihinsel hem de de fiziksel performansını olumsuz etkilemesi gibi,
kişilikte meydana gelen olumsuz bir deneyim veya travma da fiziksel, zihinsel
zorluklara neden olarak sporcunun sağlığını etkileyebilmektedir.
Bu gerekçeyle, zihinsel antrenman yaparak psikolojik olarak yeterliliğini arttıran bir
sporcunun, aynı zamanda fiziksel ve kişilik gelişimi olarak da gelişmesi beklenecektir.
Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde olan sporcuların kişilik gelişiminin hızının
diğer zamanlara oranla daha hızlı olduğu bilinmektedir. Ülkemizde eğitim sisteminin
getirdiği zorluklar nedeniyle genç sporcuların yaşadığı baskı ve kaygı düzeyin yurt
dışındaki meslektaşlarından çok daha yüksektir. Bu nedenle de sporcuların çok yönlü
desteklenmesinin önemi bir kat daha artmaktadır. Zihinsel antrenmanın düzenli ve
devamlı olarak uygulanması bu noktada hayatidir. Fakat yurt dışındaki örneklerin
aksine, ülkemizde gerek sporcu danışmanlığı, kulüpler ve milli takımlar bazında
sadece belirli kritik zamanlarda kullanılmaktadır. Ne yazık ki, bu danışmanlığı yapan
bireylerin birçoğunun uluslar arası kriterlere uymayan ve etik davranışlar
sergilemeyen kişiler olduğu gözlenmektedir.


Sporda psikolojik destek ve zihinsel antrenman hakkında bilinmesi gereken bir diğer
konu da, bilimsel bir süreç olduğu ve tüm bilimsel süreçlerde olduğu gibi bir
yönteminin olduğudur. Bu sürecin devamlı ve düzenli bir şekilde programlanması
halinde hem sporcuların bireysel olarak gelişeceği, hem de beklenen başarıların
istikrarlı bir biçimde geleceği büyük bir olasılıktır.  Ülkemizde, gelişen spor
anlayışlarına karşın halen sporcuların psikolojik ihtiyaçlarına karşılık veren
projelerin sayısı çok azdır.

bottom of page