top of page

SPORDA ZİHİNSEL DESTEK

 

Sporda zihinsel destek özellikle yurt dışında kulüpler ve bireysel sporcuları tarafından
düzenli olarak kullanılan bir gelişim programıdır. Çağımızda birçok branşta bütüncül destek
modeli sporcuların maksimum performanslarına ulaşmaları için kullanılmaktadır. Bütüncül
destek programı dahilinde; sporcuların teknik, taktik, fiziksel ve zihinsel gelişimleri üzerinde
çalışma yapılmaktadır. Her alandaki uzmanlar sporcuların destek takımını oluşturmaktadır.
Bu çemberin en önemli halkalarından biri de sporcunun zihinsel yeteneklerini
geliştirmesidir. Bu konuda biz spor psikologları sporculara yardım etmekteyiz. Sporda
zihinsel destek iki ana başlık halinde özetlenebilir; gelişim ve performans. Özellikle spora
yeni başlamış ve yaşı küçük olan sporcularla çalışırken zihinsel gelişim ilk planda
tutulmalıdır. Genç ve erişkin üst düzey sporcularla çalışırken ise yine gelişime odaklanılırken
bu sefer sporcunun performansı ön plana çıkmaktadır. Özellikle altyapılardaki sporcuların
karakter gelişimlerine yönelik çalışmalar onların hem okul hem de gelecek spor
hayatlarındaki başarılarını etkilemektedir. Gelişimini doğru sağlamış ve zihinsel
yeteneklerini geliştirmiş çocuk ve genç sporcuların, ilerleyen dönemlerde spor hayatlarına
devam etmeleri ve başarılı birer profesyonel sporcu olmaları ihtimali çok daha yüksektir.  Üst
yapılarda ise; baskıyla baş etme, duygu kontrolü, hedef belirleme, öfke kontrolü ve
odaklanma gibi konularda destek verilen sporcuların kendi potansiyellerine ulaşmaları çok
daha kolay olmaktadır. Sporda zihinsel destek; hem gelişim hem de performans açılarından
sporcuların mutlaka almaları gereken bir destektir. Ülkemizde de yeni gelişen bu alan
hakkında sporcuların, ailelerin ve antrenörlerin farkındalığı her geçen gün artmaktadır.

bottom of page