top of page

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Kurum içi, aile, antrenör, sporcu eğitimleri ve/veya akademik eğitimlerimizle, takım ve
gruplara mental dayanıklılık tekniklerini öğreterek avantajlarına kullanmalarını
sağlıyoruz. Yaptığımız eğitim çalışmaların bir bölümü üniversiteler ile yaptığımız ortak
akademik çalışmaları içerirken, diğer eğitimlerimiz sporcu ailelerinin, antrenörlerin ve
hakemlerin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir.

Kadir Has Üniversitesi ve Mentalift iş birliği ile gerçekleşen “Spor ve Sağlık
Psikolojisi Yüksek Lisans Programı”


Spor ve sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans programında katılımcılar danışanların sağlık
durumu ve spor performansını geliştirmek için gerekli psikolojik teknikleri öğrenirler.
Programın teori ve staj imkanları katılımcıları sporcu performansını artırma egzersiz
davranışını iyileştirme, sağlıklı ve iyi oluş halini geliştirme, obezite ile başa çıkma gibi
birçok alanda yetkin kılar.
 
Mentalift ve Psikoloji Ağı iş birliği ile gerçekleşen “Association of Applied
Sport Psychology onaylı, AASP Uygulamalı Spor Psikolojisi Sertifika Programı”


Uygulamalı Spor Psikolojisi Sertifika Programı, üniversitelerin psikoloji ve psikolojik
danışmanlık ve rehberlik bölümleri öğrencileri ve bu bölümlerden mezun olmuş
çalışanlara yönelik uygulamalı spor psikolojisi tekniklerinin öğretildiği bir programdır.
Program sonunda hedeflenen; katılımcıların Türkiye’de yeni gelişmekte olan Spor
Psikolojisi alanında akademik anlamda donanımlı hale gelmeleridir. Buna ek olarak,
katılımcıların ülkemizde Spor Psikolojisi alanında çalışan uzmanlarla buluşmalarını
ve derslerde öğretilen bilimsel uygulamaları kulüp, takım, sporcu, antrenör ve diğer
ilgili kişiler varlığında tecrübe ederek geliştirebilmelerini hedeflemektedir.

Veli Akademisi


Veli Akademisi çalışmasından hem odak grupla hem de tüm velilerle interaktif bir
eğitim gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince; çocuklarda duygu kontrolü nasıl
sağlanır, bu süreçte ne gibi zorluklar yaşanır, özde ebeveynlik becerilerinin
geliştirilmesi, aile içi iletişimin geliştirilmesi, sporda psikolojik faktörlerin önemi, sporcu
ailesi olma, sıkça yapılan hatalar gibi konular işlenerek velilerin, sporcuların
gelişimindeki rolleri pekiştirilmektedir.
 
Antrenör Akademisi


Antrenör Akademisi çalışmasından hem odak grupla hem de tüm antrenörlerle
interaktif bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince; çocuklarda duygu
kontrolü nasıl sağlanır, bu süreçte ne gibi zorluklar yaşanır, antrenörlük becerilerinin
geliştirilmesi, çocuklar ile yaş gruplarına göre iletişim becerilerinin geliştirilmesi gibi
konular işlenerek her branştan antrenörlerin, sporcuların gelişimindeki rolleri
pekiştirilmektedir.

bottom of page