top of page

MOTİVASYON

Motivasyon en basit tanımı ile yaptığınız işi isteyerek yapmaktır. Bu isteğin yönü ve
şiddeti ise motivasyonun gücünü belirler. Birçok sporcunun maksimum
performansına ulaşamamasının en yaygın nedenlerinden biri sporcunun motivasyon
düzeyidir. Sporcuların hem içsel hem de dışsal motivasyon kaynakları vardır. İçsel
faktörlere örnek olarak; başarma arzusu, kendini kanıtlama ve kendini gerçekleştirme
isteği sayılabilir. Dışsal faktörler ise; para kazanma veya ödüllendirilme gibi
sporcunun dışından gelen faktörlerdir. Biz spor psikologları içsel motivasyon
kaynaklarının sporcuların başarısında daha büyük bir payının olduğunu düşünürüz.
Dışsal kaynaklar sporcuya bağlı ve kontrolünde değildir. Bu nedenle dışsal
motivasyon kaynakları bir anda ortadan kalkabilirler. Bu gibi durumlarda da sporcu
kendi motivasyon seviyesini kontrol edemeyebilir. Oysa içsel motivasyon kaynakları
sporcunun kontrolündedir. Sporcu onları değiştirmediği sürece varlıklarını
sürdürürler ve sporcuya başarma enerjisi verirler. Spor psikologlarının önemli
görevlerinden biri, sporcuların içsel motivasyon kaynaklarını bulup onları harekete
geçirmektir. Böylece sporcuların yaşadığı psikolojik dalgalanmalar da en düşük
seviyede tutulabilir. Motive olma seviyesi ideal olan sporcuların maksimum
performanslarına ulaşmaları da çok daha kolay olacaktır. Zaman zaman antrenörlerin
de takımla veya sporcularıyla ilgili kendi motivasyonları düşebilmektedir. Bu
noktalarda da biz spor psikologları görev almakta ve antrenörlere de destek
olmaktayız.


Taktik varyasyonlar ya da fiziksel performans nasıl uzman kişiler tarafından
planlanıp, uygulatılan çalışmalarla en üst seviyeye çıkartılabilirse, sporcuların
psikolojik durumları da ancak uzman kişiler tarafından planlanıp, uygulanılacak
çalışmalarla en üst seviyeye çıkarabilir. Zihinsel antrenmanlar da fiziksel
antrenmanlar gibi uzman kişilerden yardım alınarak devamlı ve düzenli bir şekilde
yapılmalıdır. Bu sayede her sporcu kendi içsel kaynaklarını bulup harekete
geçirebilir. Takım ya da bireysel, artık tüm şampiyonlar bu yolu izliyor.

bottom of page