top of page

PSİKOLOJİK ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Nöro geri bildirim ve biyo geri bildirim; nöroterapi olarak da bilinen bu yöntemler beyin
fonksiyonunun kendi kendini düzenlemesini öğretmek amacıyla uygulanır. Beyin
aktivitesi (beyin dalgaları) ve fizyolojik değerler (kalp atış hızı, kan basıncı, cilt ısısı)
gerçek zamanlı olarak kayıt altındayken kişiye geri bildirim verilerek kişinin kendi
bedenini ve fizyolojisini düzenleyebilmesini ve yönetebilmesini amaçlayan bir teşvik
prensibine dayanır.
 
Nöropsikolojik testler: Uygulanan farklı nöropsikolojik testler ile katılımcının;
konsantrasyon, algı, dikkat, strateji geliştirme, zihinsel esneklik, yeni durumlara
adapte olabilme, görsel ve motor tarama becerileri, soyut düşünme, set değiştirme
gibi üst düzey bilişsel fonksiyonları incelenir ve kişinin sporcu geçmişi ile de
harmanlanarak değerlendirilir.
 
EEG ölçümü: Kişinin verdiği tepkilerin ve performansın beyni nasıl etkilediğinin
incelenebilmesi için beyin dalgaları ve aktivasyonu analiz edilip değerlendirilir.

bottom of page