top of page

SPORDA PSİKOLOJİK PROGRAM

Günümüzde elit sporcuların birçoğu psikolojik destek alarak performans düzeylerinin en
yüksek noktaya taşımaya çalışmaktadırlar. Sporda psikolojik program oluştururken dikkat
edilecek bazı noktalar vardır. Destek programını oluştururken; varsa daha önce yapılan
programı ve sporcunun performans seviyelerini değerlendirmeli, bu bilgileri kendi
yapacağımız programın temeline koymalıyız. Bunun için sporcunun geçen sezondaki
performansını incelemek ve sporcunun güçlü ve zayıf olduğu alanları bulmak gerekir. Bu
noktadaki değerlendirme sporcunun performans profili çıkarılarak yapılır. Hazırlık
aşamasında psikolojik değerlendirmelerin yanı sıra sporcuya tıbbi ve fiziksel tüm testler de
yapılmalıdır. Fiziksel form sezon başında test edilmeli ve ölçülmelidir. Sporcu hakkında
ancak böyle temel bilgiler edinildikten sonra, sporcunun performans seviyesini belirleyerek
hem performanstaki hem de teknikteki genel gelişim projeksiyonunu yapabilir ve sporcunun
ihtiyaçlarına göre özel bir çalışma programı çıkartabiliriz. Müsabaka zamanında ise, taktik
süreçlerin stresi ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu durum da sporcumuzun performansını
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu aşama; yüksek beklentilerin, müsabaka stresinin ve
yorgunluğunun çok olduğu bir dönemdir. Sporcunun fiziksel, teknik ve psikolojik olarak
müsabakaya hazır olması sporcunun güvenini artıracaktır. Müsabaka içinde sporcu kendi
kaderinin efendisidir. Sporcular müsabaka stresi ve kaygısı ile başa çıkabilmek için temel
psikolojik yeteneklere sahip olmalıdır. Bu aşamada spor psikoloğunun yürüttüğü çalışma
programı bir diğer seviyeye geçer ve çalışmanın odak noktası, hazırlıktan müsabaka
özelindeki çalışmalara kayar.

bottom of page