top of page

ZİHİNDE CANLANDIRMA

Zihinde canlandırma spor psikolojisi literatüründeki en yaygın kullanılan ve en etkili
sonuçları veren tekniklerden biridir. Bu teknik en basit tanımı ile simülasyondur. Bir başka
deyişle, zihinde canlandırma, algılarımızla yaşadığımız deneyimlerin bir benzeridir, tek fark
ise bu deneyimin zihnimizde gerçekleşiyor olmasıdır. Bu tekniği kullanan bir sporcu; rahat
bir ortamda gözlerini kapatarak zihninde belirli görüntüler oluşturur. Bu görüntülerin içeriği;
sporcunun o andaki ihtiyaçlarına göre değişir. Bu teknik sporcuların performansını
arttırmak için en sıkça kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Bu tekniğin kullanımının,
sporcuların başarısı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Sporcular zihinde canlandırma
tekniğini, antrenmanlardan önce-sonra veya müsabakalara hazırlık amacıyla
kullanabilmektedir. Ayrıca sakatlık yaşayan sporcular da; bu tekniği iyileşme süreçlerinin bir
parçası olarak kullanabilmektedirler. Bu tekniğin en büyük avantajı, tüm duyuların aynı
anda kullanılabilmesidir. Bir başka deyişle tekniği uygularken, tüm duyuları kullanmaya
çalışmak başarılı bir zihinde canlandırma egzersizi için kilit noktalardan biridir.

bottom of page